Hridaya Center

Ligesom der er et kosmisk center, hvorfra hele universet opstår og har sin væren, så er der også et center inden for rammerne af den fysiske krop, hvor vi har vores værens centrum. Dette center i den menneskelige krop er på ingen måde forskellig fra det kosmiske centrum. Det kaldes Hridaya, sædet af ren bevidsthed, realiseret som Eksistens, viden og lyksalighed. Det er her vi finder vores kobling til Gud.


 
Hridaya kontaktes i højre side af vores bryst. Når vi sporer jeg-tanken tilbage til dens oprindelse, ender vi et sted, hvor tankeaktivitet ophører og jeg’et forsvinder. Dette sted er Hridaya. Herfra opleves ren værens-bevidsthed.
Hridaya bliver beskrevet som: ”det faktiske, fysiske sæde for intuitionen og Selvet”. Ordene ”Det faktiske, fysiske sæde”, kan godt skabe nogen forvirring. Det betyder egentlig, at der er et center af ren bevidsthed i den fysiske krop. det er relateret til det fysiske, men er ikke i sig selv fysisk.
Når vi søger kilden til vores eksistens, kommer vi ind bag sindet (tanke og følelse). Dèr opstår der en puls fra Hridaya. Denne puls markerer, at vi står overfor et skift til en dybere væren i bevidsthed. Vi står overfor vores evighed eller det i os, der ikke bevæger sig og derfor ikke kommer og går.
Svalgaardcenter er startet i 1993 og arbejder med meditation, spirituel psykoterapi, billedkunst og musik.
D. 16. sep. 2012 ændrede vi navnet til Hridaya Center.
Det nye navn knytter sig mere til Pia Sofia og Jivananda end til selve stedet.
Svalgaard er navnet på gården, som vi har indrette til kursuscenter.
Hridaya Center passer bedre til vores nuværende arbejde med hjertets intelligens og fordi navnet ikke er knyttet til bestemte bygninger, kan vi tage det med os.

Hridaya Center er en firlænget gård, beliggende i smukke landlige omgivelser i Thy. Ca. 10 km. vest for Thisted og 3 km. fra Sjørring, hvortil der er tog -og busforbindelser. Kursusbygningen rummer 275 m2, samt udestue med tilhørende have. Centeret ledes af Pia Sofia Koren og Jivananda Ole Mandrup.