Astrologi

Astrologi er læren om planeterne og deres indbyrdes forhold til planeten Jorden, hvor vi bor.

For nemhedens skyld kalder vi i denne sammenhæng både Sole og Månen for planeter, egentlig er Solen en stjerne og Månen en drabant. Men de tæller med i de 10 nærmeste himmelfænomener, som står tættes på Jorden, som man arbejder med i den mest almindelig brugte astrologi.

Forskellen på astronomi og astrologi er, at astrologer går videre end blot til at regne med planeternes fysiske væsen, men også inddrager den psykologiske og spirituelle betydning af planeterne, når man f.eks. tolker et horoskop.

Den almindelige astrologi regner med de 10 førstnævnte planeter, 12 huse i horoskopet og tolv stjernetegn, som har navn efter de stjernebilleder, som formede symbolerne, da man opdagede stjernebillederne.

En astrolog forbinder et menneskets fødselstidspunkt for det tidspunkt, hvor man ”nulstiller” planeternes gang på himlen og tegner et horoskop.

Fødsels horoskop.
Et horoskop er en cirkeltegning af planeternes stilling i forhold til Jorden på det tidspunkt, vedkommende individ blev født. Man kan i øvrigt lave horoskoper på alt andet, som bliver født; dyr, en forretning, en idé, en forening osv. Bare man har det nøjagtige fødselstidspunkt.
 
Et horoskop er et vejledende ”landkort” over et menneskets skæbne på Jorden. Et billede på, hvordan vedkommendes fysiske verden (husene), den psykologiske verden (planeterne) og den spirituelle verden (stjernetegnene) hænger sammen.
 
Progressivt horoskop.
Et progressivt horoskop arbejder op gennem en persons tids linje gennem livet og fortæller om forskellige kriser, faser af vækst og udviklingsmuligheder.

Når jeg har tolket et fødsels horoskop inddrager jeg næsten altid ”her-og-nu-situa-tionen”, altså et progressivt horoskop samtidig, hvis det er en voksen person, jeg tolker for.

Hvis det er nyfødte og børn op til ca. 10 år, nøjes jeg med at tolke fødsel horoskopet, for ikke at påvirke personens udviklingsmuligheder unødigt.