Empatiet og Mantra


Om Empatiet:
Empatiet er en lobbyvirksomhed, der har til formål at understøtte brugen af empati og kærlighed, i alle politiske beslutningsprocesser her i landet. Vi siger lobbyisme med et glimt i øjet.
Vi påtænker ikke at påvirke politikere ved at invitere dem på middage, give dem gaver, eller på anden måde fedte for dem. Vi påtænker at påvirke dem energimæssigt.
Det kan vi gøre ved at bruge mantraet NAM MYOHO RENGE KYO, og rette det mod politikere, partier, eller hele Christiansborg. Den underlæggende kollektive hjerteenergi, som er mantraets svingning, vil kunne påvirke individuelle hjerter og vække den iboende grundklang af kærlighed, som findes hos ALLE mennesker.
Alle, der har et fysisk hjerte, har et hjertechakra.
Alle, der har et hjertechakra har også Hridaya (det åndelig hjerte).
Det betyder at tilstedeværelsen af det fysiske hjerte, der som bekendt er betingende for livet, automatisk bevirker at vi også rummer adgangen til den kollektive kærlighed, som også er betingende for livet, hvilket måske ikke er så bekendt.
Når vi bruger matraet, i stedet for f.eks at sende lys, skyldes det at mantraet kan vække kærlighedstilstanden, der ligger bag sindet.
Visualiseringer af lys, eller manifestationer af ”gode” tanker, er sindets vej til kærlighed.
I sindet er kærligheden en følelse, der kræver en årsag og som kommer og går, alt efter hvilket humør vi er i, og hvor påvirket vi er af andre følelser.
Hjertets iboende grundklang af kærlighed er en tilstand, som er permanent tilstede uanset hvad vores sindstilstand er. Den ligger altså udenfor sindet.
Vi sammenligner ofte denne forskel med vejret: Under skyerne er vejret omskiftelig, men ”ovenover skyerne er himlen altid blå”.
Al lobbyisme (også den, der har glimt i øjet) handler om påvirkning, om manipulation, men i Empatiet vælger vi altså at påvirke folk i retning af noget de allerede besidder, hvad enten det er dem bevidst eller ubevidst. Vi vælger ikke, at påvirke eller manipulere i retning af bestemte beslutninger, kun det grundlag beslutningen tages på.
Hvordan bliver du så medlem? Du bliver medlem ved at sige mantraet NAM MYOHO RENGE KYO én gang om ugen, mens du er centreret i hjertet og har tanken rettet mod Den lovgivende Forsamling. :-)
Mantraet kan sige i ca. 20 min. eller i 10 min. Hvilket tidspunkt på ugen du siger mantraet, bestemmer du selv.
Hvis du vil være med, så send os lige en mail,  eller giv os et LIKE, hvis du er på Facebook, så vi ved hvor mange, der deltager.

Om Mantra:
Nam Myoho Renge Kyo, er et buddhistisk mantra, der er blevet brugt siden 1200-tallet. Mantraet vil kunne vække den iboende Buddha i  alle mennesker, der bruger det. Det kan også rettes mod bestemt begivenheder, som man ønsker en lysende/oplyst tilstand ind i.
Den amerikanske rocksanger Tina Turner brugte mantraet for at få den nødvendige styrke til at kunne bryde ud af sit første ægteskab, der var præget af undertrykkelse og vold fra hendes daværende mands side.
Når vi bruger mantraer er det ikke så meget betydningen, det kommer an på.
Det er den svingning/frekvens, der er indeholdt i selve lyden af ordene, der vækker en genklang i os. Derfor er det vigtigt, at vi udtaler ordene rigtigt.
Vi har derfor valgt at lave to henvisninger til lydfiler, som du kan sige mantraet sammen med.
Når man siger mantraet samtidig med at man er centreret i hjertet, er det muligt, at mærke vibrationen i kroppen.

Oversættelse:
"Nam" er et sanskritord, der kan oversættes til 'hengive'.
"Myoho" kan oversættes til 'den mystiske lov'
"Renge" kan oversættes til 'årsag eller virkning' eller 'lotusblomst'.
"Kyo" kan oversættes til 'vibration' eller 'sutra'.

Nam-myoho-renge-kyo kan derfor samlet oversættes til 'Jeg hengiver mig til den mystiske lov om årsag og virkning gennem vibration'.

Lydfiler:

Nam Myoho Renge Kyo. Tid: 10:15

Nam Myoho Renge Kyo. Tid: 26:15