Bøn og fjernhealing.

Fra 1. maj 2011
 
 
I takt med at mange mennesker oplever grund til bekymring og frygt for Jordens og menneskenes fremtid, oplever stadig flere, at det nytter at arbejde med healing og bøn.
Der er en voksende bevidsthed om, at tanker kan være konstruktive eller destruk-tive, og at det man tænker manifesterer sig i den fysiske verden, bare man tænker længe nok i den samme rille.
Jeg har på det personlige plan oplevet, hvordan min mor bogstavelig talt bekymrede sig ihjel i løbet af cirka 15 år for øjnene på mig. I et ellers livskraftigt og kærligt væsen overtog langsomt en skyggeside, som levede af frygt og negative tanke-mønstre.
Fra da af besluttede jeg mig for at blive bevidst om tankernes kraft, så jeg undgik at negative tankeenergier fik lov at tage bolig i mig og styre mit liv.
Derfor opsøgte jeg metoder til at forandre og bevidstgøre de vanemæssige og nedarvede tankenormer og dermed kunne opnå frihed i den indre, psykiske verden.
Således kom jeg i direkte kontakt med spirituelle miljøer og grupper, som vidste hvad man kunne gøre for at ændre bekymring og frygt/angst til kærlighed og tillid.

Bøn.
Jeg begyndte aktivt at bede, da jeg som ung kom ud i en meget farefuld situation, og jeg lærte efterhånden, at bøn er mange ting.
Der er en ”bøn” - et ønske - bag enhver tanke bevidst eller ubevidst. Hver gang min mor gentog sit indre mantra, ”at det nyttede jo ingenting”, var det den ”bøn”, hun ubevidst sendte ud i verden, og som verden så responderede på, med at opfylde hendes sind.
Vi er alle underlagt den spirituelle energetiske lov, som siger, at det du sender ud kommer tilbage til dig. Og loven om affinitet; lige tiltrækker lige.
Så; sender du bekymring ud, kommer bekymring tilbage, altså dobbelt bekymring.
Sender du kærlighed ud, kommer kærlighed tilbage, altså dobbelt kærlighed.
Vi skal huske, at tanker er psykiske former vi ikke kan se med fysiske øjne, men vi kan føle og sanse dem.
Vi kan være så bekymrede for andre, at vi selv bliver syge, altså dobbelt sygdom.
Enhver ved, hvordan det smitter, hvis en negativ person kommer ind i et lokale. Såvel som, når en positiv udstrålende personlighed fylder et lokale med varme og venlighed.
Således forstod jeg snart, at en bøn kunne bruges til at forvandle bekymring og angst til tillid og tålmodighed.

Hvem beder man til?
Til noget/nogen man har tillid til, og det er ligegyldigt hvad, bare der er total tillid bag bønnens intention.
Jeg har engang siddet i næsten en time med et menneske, som var fuldstændig tilredt i sindet af sorg og svigt. Til sidst via en fælles proces af meditativ fordybelse og accept, oplevede han, hvad han havde tillid til. Han huskede en hund fra sin tidlige barndom, som han elskede inderligt. Vores bøn kunne nu målrettes og stemningen i rummet ændrede sig fra tvivl til lettelse.
Bøn har ikke kun noget med religion at gøre. Jeg kender mange mennesker, som ikke har en religiøs tro, men som bruger bøn som almindeligt redskab til at få håb, tillid og glæde tilbage i tilværelsen.
Desuden er det dejligt at kunne henvende sig til en højere dimension, hvis man farer vild i den fysiske verdens krav.
Mennesket er et holistisk væsen sammensat af ånd, psyke og krop. Når krop og psyke bliver fortabte og afmægtige, så er det oplagt at henvende sig til en åndelig dimension, som har overblik over alt andet, og som er ren kærlighed.
Der findes et sted i alle mennesker, som ikke kan gå i stykker, og som bevarer fodfæstet uanset den ydre verdens fænomener.
At bede en bøn er et ønske om, at komme ind til dette ”stilhedens sted” i os alle, så ro og tryghed kan sænke sig ind i sindet og kroppen.
 
Hvordan beder man?
Det er dybt individuelt og der er ingen endegyldig metode, men her en opskrift, jeg har god erfaring med.
En opskrift med enkle punkter, som jeg underviser i, når emnet er bøn.
1. find ud af, hvad du har brug for at bede om. Brug den tid, der skal til for at finde den sande intention.
2. find et stille og ”helligt” sted for dig, hvor du kan bede uden forstyrrelse.
3. hvem vil du bede til – find ud af det? En kær afdød, Gud, en hund, en bamse fra barndommen, osv.? Alt gælder, bare du har tillid til den/det du beder til.
4. brug den tid, du skal bruge for at formulere bønnens sande ord.
5. bed, når du er klarog så inderligt og direkte som muligt på din måde.
6. giv slip på bønnen, når du er færdig. Se den f.eks. forsvinde ud i lyset eller overgiv den til én, du har tillid til. Det er ikke længere dit ansvar; du har gjort hvad du kunne.
7. hvis du er meget i tidsnød, så bed om at få bønnen opfyldt på et bestemt tidspunkt. Lad den højere vilje ske!

Healing og fjernhealing.
Healing betyder at hele, at helbrede.
Hvis man ønsker at noget skal heles og er det svært selv at gøre det, kan man bede om hjælp ude fra.
De fleste mennesker har formentlig helbredt mindst et andet menneske i deres liv. Det kræver ikke mere end et kærligt ord eller berøring på det rette tidspunkt.
Vi kan alle heale, uanset om vi er bevidst om det eller ej. Healing er kærlige tanker og omsorg i praksis.
Man behøver ikke at være fysisk til stede med healeren, for at modtage healing.
Man behøver bare at bede om det og vide, at man får healing. Selvfølgelig fra nogen, man stoler på og er tryg ved.
F.eks. er det healing, når en mor helt naturligt ønsker, at hendes barn skal have det godt og derfor uforbeholdent sender barnet gode og kærlige tanker. Healing er det modsatte af bekymring, medlidenhed og omklamrende omsorg. Healing er ubetin-get kærlighed, frihed og medfølelse i praksis,
Her forventer man ikke at noget bestemt skal ske. Man ønsker bare lindring, omsorg og at noget, der er større end healeren og den, der modtager healing, griber ind og giver ”næring” og lindring til det, man ønsker at få healet.
Kald det hvad du vil; ånd, hellig ånde, universel kraft eller bare slet og ret healing. Det er et ønske om at blive hel og opleve ændringen fra at være fortvivlet og ”spaltet” til at blive forenet med sin helhed igen.
Og man lader det ske som skal ske i fuld accept til processen.
Man giver sin egen afmagt og fortvivlelse over, så noget der er mere kraftfuld end det synlige kan gribe ind og lave helhed/helbredelse, forståelse, mening, glæde osv.

Fjernhealing.
Denne helende proces sker uanset om personen modtager healing direkte i den fysiske verden eller fra tankeplanet over store afstande, som fra Danmark til Australien.
Alt sker på samme tidspunkt, da healing er uafhængig af tyngdekraft, tid og rum.
Healing er telepatisk og usynligt for den fysiske verden, og dog virker det ind i den fysiske verden. Den kærlige tankeproces virker lige så konstruktivt, som bekymring virker destruktivt.
Det er ikke væsentligt, om man tror på det virker, for det virker alligevel.
Som en kvinde, der bad os om at sende healing til sin kræftsygdom, sagde: ”Jeg tror ikke på det, men det virker, og jeg elsker at vide, at der er nogen som tænker på mig”.
Derfor er det dejligt at notere sig, at flere og flere mennesker på kloden bruger både bøn og healing, når der er behov. Vi er i gang med at erstatte den mentale aura af frygt og bekymring omkring menneskeheden med tillid og kærlighed.
Flere og flere fjernhealer og beder i grupper i netværk, der går Jorden rundt bl.a. via internet eller facebook.
Flere og flere opdager gennem erfaring, at healing og bøn er kraftfulde redskaber til at ændre menneskets sind, hvorved vi globalt muliggør transformation af afmagt eller vrede til tillid og glæde.

Fjernhealings grupper.
Denne artikel er også en opfordring til at gribe til bøn og healing, hvis man føler sig fanget i en situation af bekymring og magtesløshed. Det kan være væsentligt at kunne føle sig nyttig i forhold til et menneske, man elsker, men som man ikke ved, hvordan man skal hjælpe i den konkrete situation.
Vi, som står bag denne artikel, arbejder sammen i en fjernhealings gruppe, hvor vi healer en gang i ugen.
Vi sætter os på det bestemte tidspunkt i meditativ stilhed i hver sit hjem og forbinder os i hjertet i en kærlig energi, forbundet til en højere, åndelig intelligens.
Vi sender healing i et kvarter til de mennesker, der har bedt om det, og slutter med at sende healing til hele Jorden og menneskeheden.
Vores personlige tanker og følelser blander sig ikke i selve healings processen. Vi ønsker bare i ubetinget kærlighed, at der sker det, der skal ske set fra den højeste enheds intelligens.
Sidst vi havde møde, havde 14 personer bedt om healing, 8 af dem havde kræft, 2 var deprimerede, 1 var i operation, 2 var i kaos og 1 lå i koma.