Find dig ikke i stress!
Stresscoaching for virksomheder.


Hvis du har oplevet en kollega/medarbejder gå ned med stress, er du klar over, hvilke omkostninger det har menneskeligt såvel som økonomisk.

Hvad er stress?
Stress er en naturlig og ubevidst reaktion på f.eks. usikkerhed, angst eller et pres,
der sætter kroppen i en alarmtilstand, klar til at handle (kamp eller flugt).
Stress kan føles positiv/ressourceskabende (f.eks. ved sportspræstationer) eller negativt/ressourcekrævende (f.eks. ved konflikter/magtesløshed).
Hyppigt gentagende eller vedvarende stress sætter kroppen i konstant alarmberedskab.
Det er en tilstand, der er yderst belastende såvel fysisk som psykisk, og uvægerligt fører til sammenbrud, hvis der ikke gribes ind.

Symptomer på stress.
Mennesker reagerer forskelligt på stress. Det, der stresser én person behøver ikke at stresse en anden. Det er ikke et tegn på styrke, at kunne udholde megen stress. Det viser kun, at man reagerer langsomt eller har en velfungerende fortrængningsmekanisme.
Mange mennesker vælger at sidde de psykiske faresigneler overhørig og udsætter sig for stress indtil fysikken reagerer.
Ofte forekomne fysiske advarsler om stress er: “nervøs mave”, søvnbesvær, uro i kroppen, midlertidig hjertebanken, hovedpine, træthed, øget forbrug af stimulanser, uforklarlige smerter i kroppen, muskelspændinger.
Inden de fysiske symptomer, har der været psykiske signaler om stress. De kommer som regel før stressen “bider sig fast” i fysikken, men forsvinder naturligvis ikke når kroppen reagerer. Psykiske og fysiske symptomer trives ganske fint sammen.
Her er nogle almindelige psykiske advarsler om stress: følelsesmæssig ustabilitet i form af aggressiv adfærd, uforklarlig angst, eller sorg, let til tårer, manglende selvtillid, koncentrationsbesvær, bekymring uden årsag, negative forventninger, tankemylder, manglende seksualitet, hukommelsesbesvær.

Årsager til stress.
Der gives mange forskellige årsager til stress: for meget arbejde, dårligt arbejdsmiljø, uvished, økonomi, osv. Det er ganske givet meget individuelt, hvad mennesker betragter som stressskabende.
Går vi bag disse fysiske årsager, må vi konstatere, at stress forekommer når der er en uoverensstemmelse mellem oplevede ydre krav og oplevet indre formåen i arbejdslivet og/eller i privatlivet.

Stress i tal.
35.000 danskere er sygemeldt pga. stress - hver dag
430.000 danskere har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.
250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
30.000 hospitalsindlæggelser.
500.000 kontakter til egen læge.
Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
3000 førtidspensioner.
1400 danskere dør hvert år af stress.
Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO's) ugebrev, A4, 2009.

Stresscoaching – stressbearbejdelse. Forebyggende – genopbyggende.

Kurser for virksomheder.
Vi arbejder med mindfulness, meditation, kropsøvelser/åndedrætsteknikker.

Mindfullness er: træning i nærvær i nuet, frigørelse fra tankemylder, kreativ tænkning, væren i følelser, men ikke i vold af dem, skelneevne.

Meditation er: aktiv inadrettet sansning, bevidst væren i indre ressourcer, centrering, fokusering, balance.

Kropsøvelser/åndedrætsteknikker er: teknikker, der får krop og sind til at hænge sammen, giver overskud, gennemstrømmer og flytter fokus fra stresstilstande.

Kurset indfører deltagerne i brugen af disse enkle redskaber, således der skabes en balance mellem den energi, der investeres i arbejdet, i arbejdspladsen og den energi der skabes og er til rådighed hos den enkelte medarbejder.
Med andre ord: balance mellem udgifter, indtægter, lagerbeholdning og lagerkapacitet på det menneskelige plan.

Et kursus består af:
En kursusdag (9.00-17.00).
To opfølgende samtaler med den enkelte deltager (ca. 15 min.).
Samtalerne finder sted med 14 dages mellemrum på arbejdspladsen.

Pris: 10.000 kr. (max. 15 deltagere).

Sted: Hridaya Center, eller på arbejdspladsen efter aftale.
Afholdes kurset i vores lokaler, kan vi arrangere frokost for 150 kr. pr. deltager.

Underviser: Jivananda.

Jeg giver naturligvis også stressvejledning til enkelte personer. Læs mere her.