Spirituel psykoterapi

Spirituel psykoterapi er en terapiform, hvor man inddrager krop, psyke og spiritualitet som helhed.

Intet i menneskets helhed er udelukket, og da vi ved, at mennesket har en fysisk krop, en psykisk krop og et åndeligt legeme, kommer det kun gennem en eventuel ubalance eller sygdom ved at inddrage alle 3 legemer i terapien.

Hvis jeg får en klient med et eksistentielt problem, vil almindelig psykoterapi, hvor man ikke inddrager sjælskontakt eller åndelig kontakt, ikke nytte.

Traumer som tilgivelse, incest, chok og lignende ville ikke kunne heles ved ren terapi, men kan heles når det åndelige, ubetingede kærlighedsplan inddrages og rummes.

Jeg arbejder især med enheds terapi, hvor alt i mennesket - med terapeuten som vidne og superviser – kan accepteres og rummes, hvorefter helingen automatisk sættes i gang. En af de største trusler mod sundhed, er vores fordomme mod andre og især os selv.

Accept er kærlighed i praksis, fordømmelse er fravær af kærlighed.

Spirituel psykoterapi foregår i et terapeutisk rum af nærvær, kærlighed og rummelighed.