Tankens magi eller tyranni

Tankens magi eller tyranni, krop, sind og ånd.
Tanker er energiformer, der virker ind i den fysiske verden. Hvem kan ikke mærke, hvis andre sender negative tanker eller mærke, når andre mennesker elsker dem og sender kærlige tanker?
Vi bliver det vi tænker og føler. Derfor kan det betale sig at blive bevidst om sine tankemønstre.
Jeg oplevede at vidne til, hvordan min mor bogstavelig talt bekymrede sig ihjel. Det var umuligt at hjælpe hende direkte, da alle omkring hende stødte ind i hendes ”tanke mur”, der konstant sendte signalet ”ikke god nok” eller ”intet kan hjælpe mig”.
Jeg plejer at sige, at det tager cirka 15 år at bekymre sig ihjel i en ellers stærk og sund krop. Sådan var det for min mor. Tankeformerne påvirker følelserne og kroppen, så man til sidst bliver og ligner det, man tænker, også selv om tankerne foregår fra et ubevidst og dybere lag i psyken. Tanker kan gøre mennesker syge eller raske, og det er videnskabeligt bevist, at tanker kan virke helende på en syg krop og et nedbrudt sind.
Derfor er der al mulig grund til at beslutte sig for at ændre tankevaner, når man har oplevet, at bekymring ikke nytter. Dette kan lade sig gøre ved opmærksomhed, nærvær og arbejde med åndedræt og f.eks. meditation. Især meditation har millioner af mennesker verden over god erfaring med som middel til positiv livs ændring og til at komme negative tanker til livs.
Det vigtigste er at vide, at det kan lade sig gøre at ændre vane tanker og forny sit liv i en retning til større livsglæde og selvstændighed.
Prøv at slippe denne tekst et øjeblik og læg mærke til, hvad du tænker lige nu. Er det konstruktive eller destruktive tanker?
Tanker tilhører sindet, og ved at finde ind bag sindet til et fredfyldt sted i sig selv, behøver man ikke at være slave af at tænke dem. 99 procent af vores tanker er vanetanker og gentagelser, kun 1 procent er intuition og fornyelse. Du kan lære at udvide denne sidste del.
Held og lykke med det med forvandlingen af bekymring til tillid.