Smerte og lidelse

Der er meget stor forskel på smerte og lidelse, hvilket jeg synes er væsentligt at pointere, idet mange mennesker sammenblander disse begreber til megen større lidelse end selve smerten fortjener. Smerte er et vilkår her på Jorden, ingen fødes uden smerte og ingen fødes uden at have smerten med sig, som et levevilkår. Ellers ville vi ikke have grund til at inkarnere. En smerte fysisk, psykisk eller åndeligt er en drivkraft til at søge forløsning og healing og er et incitament til at fyre op under længslen efter kærlighed. Smerte kan kun forløses gennem accept og kærlig opmærksomhed eller selvfølgelig nogen gange ved smertelindrende medicinsk behandling, hvis smerten er uudholdelig og fortærer mennesket, der oplever den. Lidelse er bekymring og spekulation over smerten og giver kun anledning til yderlige smerte. Smerte tilhører kroppen, lidelse tilhører sindet (tanken og følelsen) og den kan i mange tilfælde fuldstændig ødelægge smertens budskab om healing. Sindets bekymring og angst kan helt skygge for smertens egentlige budskab om en fysisk eller psykisk ubalance, der behøver hjælp. Hvis man formår at tage lidelsen (bekymringen og spekulationen) ud af smerten, reduceres smerten ofte med 90 procent, og man står over for en reel mulighed for at se smerten og smertens budskab i øjnene. Man står over for muligheden at tiltrække netop den hjælp, der skal til for at rumme smerten og endda forløse den uden at skulle navigere gennem sindets illusoriske lag af unødig drama. Hvis man har et problem (smerte) og laver endnu et problem ud af dette (lidelse), så står man over for to problemer i stedet for ét. Som en grønlandsk kvinde engang sagde til mig: ”Enten kan man fange isbjørnen eller ej, men det er ikke et problem”. Smerte er et menneskeligt vilkår, lidelse er et unødvendigt onde, som mere er en tankemæssig vane det moderne menneske har tillagt sig, fordi smerter og smertens årsag er blevet en hæmsko, som skal dopes med piller eller andet for at bevare en poleret og kunstig facade. Jeg opfordrer hermed til, at vi mennesker tør se vores reelle og eksistentielle smerter i øjnene for der med at gå direkte til traumet/problemet i stedet for at ”danse” rundt om det og forværre det og lad det forblive en hæmsko resten af livet. Hvor mange mennesker dør af lidelse og hvor mange af den egentlige smerte i dagens Danmark? Et spørgsmål der kunne være spændende at debattere.