Fra Ole til Jivananda.

Jeg har længe haft navnet Jivananda som et indre mantra, der har manifesteret min væren bag sindet.
Navnet kom til mig i en meditation og det repræsenterer det nye selvbillede, der opstår i forbindelse med frigørelse fra sindet.
Jeg havde egentlig bare tænkt, at det skulle være for mig selv alene, som en indre identitet, men den gik ikke.
Det stod klart, at jeg var nødt til at stå ved de forvandlinger der er sket i mit spirituelle arbejde og bringe dem synlige ud i livet.
Derfor besluttede jeg, at bede Jaqueline om at lave en navneceremoni for mig. Det var en stor og en stærk oplevelse, der foregik under en satsang, hvor der var mennesker fra mange lande tilstede. Vores indiske bekendte var glade. De kunne meget bedre lide Jivananda end Ole. For mig var det naturligvis også rart, at skulle modtage et navn i stedet for at give et.
Navnet består af ordene jivan og ananda.
Jivan betyder, "liv" eller "den der lever". Ananda betyder bliss eller glæde og er den tilstand, der kendetegner Det lysende Sind og Selvet.
Jivan kan også betyde "den, der personificerer det kollektive/enheden" og Jiva betyder sjæl. Så navnet indeholder flere beydninger.
Da jeg oplevede navnet i min meditation, var jeg ikke klar over nogen ag disse betydninger, men sådan bliver vi jo alle klogere og det er dejligt at kunne overraskes.
I kan kalde mig Jivananda eller Ole alt efter temprament. (Hvad jeres temperament ellers vil kalde mig, må det gøre når jeg ikke er til stede).
I mine øjne er jeg nu Jivananda, men 52 år med Ole sætter naturligvis sine spor i folks
bevidsthed.
 
 
 
Belæring v/ Jacqueline
 
 
Velsignelse med blomster
 
 
Fra Ole til Jivananda