Mindlessness Retreat

Mindlessness kan oversættes med “sindsløshed”. Et besynderligt ord på dansk, der dækker over en tilstand, hvor man er frigjort fra sindet. På Svalgaard har vi arbejdet intensivt med mindlessness de sidste 5-6 år. Det udmøntede sig i forløbet Den Vestlige Vej, der startede i 2008 og blev videreført med Hjertets Discipel i 2010
På dette kursus vil vi arbejde med metoder, der gør det muligt at gå bag sindet og opleve en tilstand af fred/kærlighed, der ikke er årsagsbetinget.
Vi arbejder med sindets intelligens og hjertets intelligens.
Vi arbejder med at bruge tanken som kreativt skaber og værdifuld planlægger, snarere end destruktiv formidler og konstant negativ kommentator.
Vi går bag sindets drama og frigør os fra vores identifikation med "det, der kommer og går".
Vi frigøres derved for sindets klister og åbner vejen ind i hjertet til en tilstand af lysende væren, som vi alle rummer.

Tid: 4. - 6 maj. (Bededagsferien) Vi starter kl.10.00 og slutter kl. 17.00 alle dage
Pris: 2500 kr. inkl. undervisning, kaffe og the.
Overnatning: 75 kr. pr. nat.
Medbring mad.
Depositum kr. 1000 betales ved tilmelding.
Underviser: Jivananda.