Meditation.

Det at meditere vil faktisk sige ”at være midt i sig selv”. At kunne forblive sig selv uanset, hvad der
sker rundt omkring en.
Da jeg startede med at meditere i 1971, blev det af de fleste mennesker opfattet som værende
mystisk og fremmedartet. I dag er det videnskabeligt bevist og anerkendt, at meditation fore-
bygger stress, nedsætter blodtrykket og gør mennesker fokuseret, nærværende og højner livs-kvaliteten hos dem, som udøver meditation i hverdagen.
I praksis kan man meditere ved i en ledig stund at sætte sig i en god stol med ret ryg, lukke øjnene og fokusere på åndedrættet mens man iagttager tanker og følelser uden at forsvinde i dem.
Sid mindst 10 - 15 minutter ad gangen, for jo længere du sidder, jo dybere kommer du ind i dine indre verdener, hvor der findes fred og ro. Lad tanker være tanker, du behøver ikke at tænke dem, og når du har øvet dig nogle gange vil du pludselig i et splitsekund opdage, at du havner i et totalt fredeligt sted inden i dig, et sted som er urørligt af den ydre verdens mange fænomener.
Det lykkes ikke altid første gang at finde den totale indre ro, men allerede ved 3-4. gang kan man
mærke, hvordan den gentagne meditationsøvelse giver større klarhed og nærvær til hverdagens
mange gøremål.
Det kan være en fordel at meditere flere sammen, da gruppeenergien forstærker centreringen og
nærværet og hjælper til at holde fokus.
Meditation er redskab til at få en større bevidsthed og klarhed, så man kan stå fokuseret i livets mange udfordringer, og den meditative praksis kan fremme oplevelsen af, at indre lykke eksisterer uanset stemninger og udfordringer i den ydre verden.