Drømme.

Alle mennesker drømmer uanset om de kan huske det eller ej. Det er videnskabeligt bevist, at mennesker drømmer hver nat cirka halvanden til to timer ved en 7-8 timers søvn. Ved hjælp af elektroder på hjernen, kan man måle drømmeaktiviteten, som er aktiv med 90 minutters mellemrum søvnen igennem.Man ved at den dybe søvn restituerer kroppen, mens drømmesøvnen påvirker vores psykiske balance. Desuden fortæller nattens drømme sit symbolske sprog om, hvordan vi har det inden i.Vi skal bare lære at tolke drømmesproget.Jeg har i over 30 år arbejdet med drømmetydning som et redskab til at forstå klientens indre verden. Især har jeg lagt vægt på at tyde mareridt og de drømme, der gentager sig. Begge typer drømme giver anvisninger på, hvad der foregår i psykens dybere lag og har ofte en helende mening.Når vi lægger os til at sove, forlader en del af psyken den fysiske krop (populært kaldet ”den lille død”), og drømmesindet tager over sammen med den dybe søvnfase. Nu kan dagens og livets mange indtryk blive bearbejdet, og for mange mennesker giver dette sig til udtryk i drømme, man kan huske, når man vågner.Jeg vil anbefale at skrive de stærke og følsomme drømme ned eller tale med en nær person om dem. Når man først har åbnet op om et mareridts indhold og stemning, behøver det ikke at gentage sig. Man får bygget bro mellem den bevidste og ubevidst verden og behøver ikke frygte det ukendte.Da jeg var 29 år havde jeg en drøm, der ændrede mit liv. Da jeg fik den tolket, stod det klart, at den retning drømmen anviste mig, blev jeg nødt til at følge for at undgå stress og sygdom. Jeg var netop færdiguddannet socialrådgiver, men besluttede mig for, stærkt inspireret af drømmen, at blive drømmetyder og senere psykoterapeut.