Den Vestlige Vej 2010.
Hold 3.
 

Inspirationen til dette forløb er hentet under meditationer i mesteren Ramana Maharshis ashram i Sydindien.
 
Det er læren om, hvordan vi vesterlændinge kan tilegne os en meditativ praksis, der gør det muligt at leve i overensstemmelse med vores indre visdom.
 
Vi kommer således til at følge vores inderste spirituelle disciplin i stedet for at være discipel af bekymring, angst eller stress.
 
Forløbet består af meditationer, der guider os igennem og frigør os fra psykens dominans og ind i Det lysende Sind, hvorfra vi bestræber os på at leve vores liv. Vores væren bliver således i overensstemmelse med hjertets intelligens. (Hjerte over tanke). Derefter vil vi meditativt åbne for det guddommelige enhedsplan, vi kender som Selvet.
 
Da det er meget vigtigt at energien "flyder" i kroppen, indgår yoga og kropsøvelser også i forløbet.
 
Indholdet i undervisningen er først og fremmest de udviklingstilstande deltagerne møder i sig selv.
 
Meditationerne åbner for disse og formidler en erfaring med vores bevidste/ubevidste liv.
De oplevelser, som denne erfaring indeholder kan både være af ressourceskabende og af mere arbejdsmæssig karakter.
 
Forløbet er et spirituelt selvudviklingsforløb, der har til formål at højne vores livskvalitet på såvel ydre som indre planer.
 
Hvad får jeg ud af at deltage på Den Vestlige Vej?
 
 
 
 Ramana Maharshi 1879-1950
 
 
Tider:
22-24 okt,
19-21 nov,
17-19 dec,
14-16 jan,
11-13 feb,
11-13 marts,
8-10 april,
6-8 maj,
3-5 juni,
5-7 aug.
Kurserne starter fredag kl. 20 og slutter søndag kl. 14.

Pris: 20.000 kr., inkl. undervisning, ophold og mad.
Bankkonto: 7380-1107456, Morsø Bank, Thisted.

Betalingsform: Depositum: 4000 kr. indbetales ved tilmelding. (Deposium tilbagebetales ikke ved framelding). Derefter 1600 kr. pr. kursus.
Tilmelding gælder hele forløbet.
 
Undervisere: Ole og Pia Sofia
 
Yderligere oplysninger:
97 97 16 86 eller 23 27 34 12
ole@svalgaardcenter.dk