Yoga - forening af krop, sind og ånd.

Ordet yoga betyder på sanskrit (ældste sprog i verden) forening af krop, sind og ånd. D.V.S. ved at dyrke yoga sker foreningen af de tre energi legemer mennesket består af på en enkel og naturlig måde, hvor åndedræt og strækøvelser er det centrale. Yoga er en blanding af åndedrætsøvelser, strækøvelser, styrkeøvelser og afspænding og er efter min erfaring en af de sundeste og mest helende former for idræt. Man kan finde yogaøvelser som kan udføres med et minimum af anstrengelse og med et maksimum af nærvær og bevidsthed. Således kan alle mennesker være med uanset ubalancer, mindre sygdomme og andre skavanker. Yoga udfordrer vores fokus og bevidsthed fra stress og uopmærksomhed til centrering og nærvær og giver garanti for større selvværd og selvtillid efter nogle dages træning. Man kan kun vinde ved at dyrke yoga, og efter min erfaring opleves effekten af yoga meget stærkt allerede efter den 3. gang øvelserne udføres. Ømhed i muskler og led, som mange mennesker vanemæssigt vender sig til p.g.a. alder, dårlige arbejdsstillinger eller fordi man har for travlt til at standse op og trække vejret dybt engang imellem; alt dette forsvinder ved ca. 20 minutters yoga dagligt eller hver anden dag. Pludselig opdager man, at man går rankere, står rankere, at nakken ikke er øm, når man skal kigge bagud over skulderen, osv. Når krop, sind og ånd samarbejder opleves livet klarere og mere overskudsagtigt uanset hvad den ydre verden byder på. I Thisted tilbydes yoga flere steder.