Visdomsskolen i Hjerm

v/ Jytte og Harly Yde
Højgårdsparken 100
7560 Hjerm
 
 

Uge 35 – d. 31. aug. Hjerters discipel ved Jinananda.
At være discipel af sit hjerte betyder, at vi følger hjertets disciplin.
Disciplin betyder i denne sammenhæng, hvad hjertet lærer os.
Vi lader os lede af hjertets lære.
Foredraget omhandler hvordan vi lærer:
At lytte aktivt til hjertet. At være i konstant kontakt med hjertet.
At gøre empati til vores livsstil.
At afdække den visdom vi alle har fuldt realiseret i vores hjerte.
 
Uge 38 – d. 21. sep. ”Om at finde indre frihed og fred” ved Stig.
Indre fred er forudsætningen for ydre fred. Indre fred er samtidig sand glæde, som udspringer fra et renset hjerte.
Vi vil denne aften gøre et seriøst forsøg på at få forbindelse til, hvad der er vores indre fred.
Først gennemgår vi de tanker, som ligger til grund for fred.
Derefter vil i vor meditative øvelse søge den tilstand af fred, som ”overgår al forstand”. I
 denne fred bliver vi også helbredt.
 
Uge 41 – d. 12. okt. ”Magneter eller flow?” ved Lisbeth
Når du har bestemt, at du vil lave om på noget i dit liv, føler du nogle gange, at du sidder fast i sofaen?
Føler at der er noget, der holder dig tilbage. Det er det, jeg kalder ”magneter”.
Nogen vil måske kalde det EGOET eller JEGET, som ikke tør lave forandringerne, der skal til for at lære sig selv at kende.
I foredraget vil jeg give ideer til, hvordan du kan ændre ”magneterne” til flow.
Vi kan ændre verden, hvis vi starter med os selv.
 
Uge 44 – d. 2. nov. ”Får du pip ind i mellem” Workshop ved Betina.
Kunne du tænke dig at finde en rede, som er hyggelig og tryg i din hverdag?.
Et sted du kan vende tilbage til, når du føler verden trækker dig i retninger, du ikke selv vil – eller du ubevidst havner i.
Workshoppen vil give dig nogle redskaber til at finde din rede og hvordan du kan holde den i live. Disse redskaber vil støtte dit selvværd og selvtillid.
 
Uge 47 – d. 23. nov. ”Om Danmarks hjertechakra”, åbning og realisering gennem den enkelte danskers hjerte, ved Pia Sofia.
I 2014 og 15 bliver planeten Neptun udløst i Danmarks horoskop.
Neptun handler om næstekærlighed, åbning til den spirituelle verden,
Gralen i os og alt det, der ligger bag illusoriske, det der kommer og går.
Vi har mulighed for at slå hul ind til det evige, til enhedsplanet og realisere det gennem den fysiske verden.
Vi har mulighed for i Danmark, at åbne for det kollektive hjerte, hvis bare en procent af befolkningen har bevidst adgang til hjertet.
Dette foredrag handler om, hvad vi hver især kan gøre for at realisere kærligheden i hverdagen.
 
Uge 50 – d. 14 dec. Slutter Jivananda året af med Hvem er jeg? Bevidsthedens fødsel ind i ingenting.
Et engelsk ordsprog siger: ”Du kommer fra ingenting og du går tilbage til ingenting”.
Disse ord rummer den absolutte sandhed om væren.
Der er to former for ingenting: Den, der ligger efter ”jeg er” og den, der kommer før ”jeg er”.
Den første: ”jeg er ingenting” er en modsætning til at være noget”.
Den anden er en værens tilstand, hvorfra alt andet udspringer. (Enhed).
Foredraget omhandler hvad vi kan gøre for at frigøre os fra jegets diktat om at skulle være noget. Vi vil bevæge os i retning af den evige oplevelse af enhed, der ligger umiddelbart bag sindets fastlåste struktur af tanke og følelse. Hvis nogen spørger hvad dette foredrag handler om, er svaret: ”Ingenting”

Læs om de forskellige fordragsholdere her
 
Alle Aftener starter kl. 19.00
 
Yderlige oplysninger samt tilmelding:
Jytte på tlf. 2464 7309.
Harly på tlf. 4168 9300 Eller pr. mail til harly@mvb.net
 
Pris for foredrag og kaffe er 120.- kr. pr. aften ved betaling under kaffen. Eller 600,- kr. i alt ved forudbetaling for alle 6 foredrag, på Konto nr. 9307-0000721344 senest 25. aug.
 
Husk at opgive navn i forbindelse med indbetaling. Det bliver efter først til mølle princip, da vi kun har 15 pladser.