Healing

Healing betyder helbredelse, så en healer er altså en helbreder.

Det er imidlertid en sandhed med modifikationer. Der er nemlig ikke nogen, der alene kan helbrede andre. Det er altid et samarbejde mellem klient og healer.
Hvis klienten ikke har tillid til sin healer kan han/hun heale i en evighed uden der sker forandringer.

På den anden side er klienten også nødt til at tage ansvar for sin egen bedring og eventuelt konfrontere dybereliggende psykiske årsager til sin lidelse.

Healing er overførsel af energi og er naturlig i forbindelse med klarsyn, fordi sansning af energi også gør en person i stand til at formidle energi.
Healing kan også beskrives, som støtte til kroppens egen helbredelsesevne

Virker det så? Ja, hvis der kan etableres et tillidsforhold mellem klient og healer.
Hvis klienten kan mærke en forandring i sin tilstand indenfor en uge, virker healingen for vedkommende og der vil være mulighed for yderligere samarbejde.