Forord fra "Følelsernes Alfabet"

Behovet for at skrive denne bog opstod hos mig, da jeg i selskab med en krystalhealer fik en violet pyritsten i hånden. Pyritstenen har bl.a. med spirituel kommunikation at gøre. Pludselig hørte jeg mig selv udbryde, at jeg ville skrive en bog om følelser.

Personligt har jeg forlænge siden måtte erkende, at jeg skulle lytte til mine følelser, ellers var jeg blevet syg!

Ikke alle har nået denne erkendelse, derfor denne bog, som et psykologisk slag for, at vi mennesker må lære at acceptere vores ubevidste sind på linie med det rationelt bevislige og kendte.

I mit daglige professionelle arbejde som psykoterapeut, oplever jeg, at mennesker savner følelsesmæssig omsorg. At kroppen og vores indre billedverden stadig er ringere vurderet og elsket end vores logiske, tænkende hoved.

Kære læser, følelser er ligesom sex kommet for at blive. Lad os hermed beslutte os for at give dem accept og kærlighed. Den kvindelige, modtagende og indfølende energiverden er nu parat til at komme frem i lyset.

Følelser kan ikke måles med en linial, men de kan opleves og oplevelser har sandhedens individuelle kim i sig. Oplevelser udfordrer fornuftens og meningernes verden, bringer uorden i den synlige logik og udfordrer de mandlige og kvindelige værdier til en større balance og ligeværdighed.

Vi har længe været slaver af logikkens bevislige verden. Nu kræver psyko-logikken at få plads i lyset. Det at tro på sine følelser og oplevelser må hjælpes til at blive "in" igen!

Denne bog er et forsøg på at bringe lidt orden ind i følelsernes, sanselige dimension, for dermed at hjælpe logikken til at kaste den mest tyranniske side af fornuften overbord og hengive sig til vores Guddommelige og kreative natur.

God tur i følelsernes verden!