Et kærligt spark - en inspirationsweekend

Kurset henvender sig til alle jer, der synes I er gået lidt i stå med jeres spirituelle praksis.
Hvis du savner, at være i et indre flow og være en i mere bevidst kontakt med din individuelle udvikling og Jordens kollektive udvikling – så overvej dette kursus.
På kurset arbejder vi med, at ajourføre deltagerne individuelt og kollektivt.
Der gives vejledning til den enkelte i, hvordan man praktiserer mest hensigtsmæssigt for ikke at ”ryge af sporet” og få den frustrerende oplevelse af, at være i besiddelse af indre ressourcer, man ikke bruger.
Tid: 27.–28. sep. Kl. 10.00–16.00.
Pris: 1200 kr. Depositum 500 kr. betales ved tilmelding.
Underviser: Jivananda
Medbring madpakke. vi gi'r kaffe og the.