Drømmetydning

 
Drømmetydning er når man sætter sig for at ville forstå drømmesymbolernes sprog og tyde dem.
En tolkning er altid subjektiv, så derfor er det vigtigt at drømmeren er indforstået og indlevende i tolkningsprocessen. Det bedste ved en tolkning er, når drømmeren får en slags ”aha-oplevelse”, så vedkommende føler en følelsesmæssig forbindelse og mental forståelse af drømmens betydning.
I mit univers har jeg erfaret, at alle – også mareridt - drømme har et budskab til drømmeren, et bud-skab som har en dybere sjælelig eller psykologisk sammenhæng og som kan fortælle og rådgive drømmeren om livet her og nu.
Drømmen har et sprog, som taler i symboler, billeder og stemninger, som har deres udspring i krop-pen og psyken og ofte også har en forbindelse til vores højere selv, vores spiritualitet. Når vi falder i søvn, går vores jeg bevidsthed ud ad kroppen og bevæger sig i vores auriske energifelt. Her hentes drømmebillederne fra og ofte handler disse om uudlevede eller undertrykte sider af os selv.
Hvis man tolker disse, giver det drømmeren mulighed for at forstå sig selv i et større perspektiv, som kan fører til ændring af gamle mønstre og forny sin livskvalitet og livsstil.
Sådan har drømmetydning hjulpet mig siden jeg var i slutningen af tyverne, hvor jeg valgte at gå i drømmeterapi fordi nogle store natlige, eksistentielle drømme meldte sig og ville vise vej.
 
Eksempel på tydning af en drøm som en kvinde i på 32 år drømte.
”jeg drømmer at jeg på en strand møder en sort mand, en neger, som giver mig et tilbud. Da jeg har stor tillid til denne rolige og venlige mand, lytter jeg intenst til det, han siger.
Han peger ud på det åbne hav, hvor der langt ud skimtes en fiskerbåd og spørger mig, om jeg vil med ud at sejle på det åbne hav.
Jeg mærker med det samme angst for at være på åbent hav, fordi man ikke kan undgå storm og andet dårligt vejr med høje bølger, men alligevel lytter jeg videre til mandens ord. Han siger, vi vil komme ud for frygtelige storme og andet uvejr, men vi vil også opleve helt stille hav med de smukkeste solopgange tidlige morgener. Dette sidste billede fæstner sig inden i mig, og jeg siger højlydt ja til at tage på rejsen."

Denne drøm blev tydet således, at drømmeren får kendskab til en ubevidst (den sorte mand) handle-kraftig side i sig selv, som inviterer det bevidste ”jeg” ud på havet, følelsernes store hav. Drømme-ren er nu klar til at tage ud på en indre, eksistentiel rejse, hvor hun vil møde livssituationer, som vil udfordre jeget til at åbne for en større bevidsthed.
Hele hendes liv åbner nu op for større udfordringer – især fordi drømmeren siger ja til rejsen - og med lidt hjælp fra tillid og tro, kan det ende med at kvinden får en meget større livs indsigt og hjerte åbning og kan lære at gennemskue følelsernes store dramaer.
Vand i drømme handler om følelser og alt det ubevidste i vores liv, det som foregår under overfladen.

Respons fra drømmeren om tolkningen af drømmen.
Kvinden stod faktisk i en livskrise, hvor hun skulle tage stilling til, om hun ville gå den indre, spirituelle vej i livet eller hun rent skulle satse på ydre professionel karriére.
Kvinden valgte bl.a. på grund af drømmen at gå i terapi og få styr på den indre verden og vente med at tage stilling til den ydre fysiske verdens krav.

Du er velkommen til at lave en drømmegruppe, hvor Pia Sofia kan være supevisor og meditations-lærer for gruppen, så man lærer at blive symbolfortolker.