Det indre drama.

Vores sind er fyldt med tankemæssige og følelsesmæssige “dramaer”, der som regel er fri fantasi, men som ikke desto mindre har en markant indflydelse på vores liv.
Et eksempel er bekymring, der er en fantasi om fremtiden, som har negativ indflydelse på nuet.
På kurset arbejder vi med, at lære vores individuelle dramaer at kende.
Vi arbejder med metoder, der frigør os fra disse dramaer, således vi ikke behøver at spille med i dem mere. Vi undgår dermed at gøre vores indre dramaer til ydre dramaer, der også belaster vores omgivelser. Vi bekendtgør os med smertekroppen og sindets vidnesfunktion.

Tid: 12.-13. marts. Kl. 10.00-17.00.
Pris: 1200 kr. Depositum 400 kr. betales ved tilmelding.
Underviser: Ole.

Medbring mad, vi gi’r kaffe og the.