Depression - et tilbud op at dykke dybere ind bag facaden.

Julen nærmer sig og vintermørket er godt inde over os i den fysiske verden. Lige netop det tidspunkt på året, hvor mennesker frivilligt eller ufrivilligt bliver mere indadvendte og derfor bliver udfordret i at møde den indre verden i sig selv.Nogle finder det hyggeligt at sidde i mørket med tændte stearinlys og bare være til uden de store ydre udfordringer, mens andre mennesker ender i en depressiv tilstand, fordi man rammer de mere ubevidste sider i sig selv, og endda kan havne i nogle ”blinde pletter”.Der er alt for meget tabu omkring det at være depressiv, da det faktisk er dybt naturligt at vende tanker og følelser indad f.eks. efter en længere udadvendt og megen produktiv periode. Depression er et tilbud om at kigge indad, at vende opmærksomheden mod dybere psykiske lag og talenter i en selv. Depressionen i sig selv har ikke til hensigt at gøre os syge og unaturlige, den kommer med et tilbud om at blive hel. Depression betyder at ”være nedtrykt”, altså vibrere i en langsommere svingning end sædvanligt. For mig lyder det umiddelbart som sundt en gang imellem at blive nødt til at melde sig ud af denne ydre verdens hurtige og stressende svingningsenergi og bare ønske fred og ro for at genoplade og blive klar til at tage fat igen.I de mystiske, spirituelle traditioner, blandt andet hos Sufierne, er depression betragtet som en meget høj vibrerende tilstand, som indvier mennesket på vej til oplysning, og som genfinder indre ressource til helhed og naturlighed.Jeg oplevede en dyb depression da jeg var 21 år. Jeg græd hver dag i halvandet år og bestilte ikke meget andet end at høre Leonard Cohen og Niel Young, mens jeg lå på sofaen og sank ned i mit sinds laveste ”vande”. Denne ”indvielse” medførte en dyb længsel efter den spirituelle verden, efter at søge mening og indsigt i den ikke fysiske dimension, da netop den fysiske verden ikke kunne forløse min tilstand. Depressionen gjorde mig grydeklar til at følge mit hjertets ønske om at hjælpe andre til at blive hele.Jeg skriver denne klumme om depression, fordi vi skal indse, at depressive tilstande i psyken ikke kun er negativt og kun skal bekæmpes med tavshed eller tilbud om medicin. Jeg er selvfølgelig klar over, at tilstanden kan være meget lidelsesfuld og invaliderende og at mange får hjælp af piller i begyndelsen. Men hvis ikke medicinindtaget bliver fulgt op af rummelige, terapeutiske samtaler, så følger depressions ”nissen” med og dukker op med fuld blus, når man trapper ud af pillerne.En depressiv tilstand er et tilbud om udvikling, og vi bliver nødt til at indse, at det kan være fantastisk forløsende og produktivt at rumme og opleve det skjulte sinds ressourcer. Turde at skabe rum til at fordybe os i tilstanden, også selv om det kræver tid og sygedage til at være i ro og kontemplation et stykke tid måske under kyndig vejledning af mennesker med et professionelt og ufordømmende syn på tilstanden. Bagefter kommer man ud som et mere helt og modent menneske med fornyet indsigt og dybere medfølelse med andre mennesker.