Dans på stedet - stilstandens lyksalighed

Vi betragter ofte positiv udvikling som bevægelse og stilstand som det modsatte.
Stagnation er negativt ladet i en verden, hvor overlevelse er afhængig af vækst.
I åndeligt arbejde er stilstand ensbetydende med, at vi har bevæget os igennem alt det forgængelige og er kommet til en tilstand, der forbliver den samme uanset hvad der foregår i vores liv. Vi er kommet til den evighed, som alle mennesker har tilfælles. Det sted, hvor vi ikke kan gå i stykker. Et beskyttelsesrum af lyksalighed, der ikke isolerer os fra omverdenen. Udvikling er rejsen, stilstand er destinationen.
På kurset arbejder vi med, at bevidstgøre/opleve det, der ligger umiddelbart bag alt og hvorfra alt udspringer.


Tid: 16.-17. nov. Kl. 10-17 begge dage.
Pris: 1500 kr.
Dep. 500 kr. betales ved tilmelding.
Underviser: Jivananda.

Medbring mad. Vi gi'r kaffe og the.