Energifortolkning (terapeutisk samtale)

Grundlaget for at arbejde med dette redskab er min evne til at sanse energi. (Klarsyn)
Energi er en dynamisk funktion i vores eksistens og jeg bruger min bevidsthed til at fortolke den.
Derfor kalder jeg slet og ret arbejdsformen for dynamisk energifortolkning.

De fleste energiarbejdere beskæftiger sig meget med fortid og fremtid.
Jeg beskæftiger mig meget med nuet i mit energiarbejde. Jeg arbejder naturligvis også med fortid og fremtid, men jeg beskæftiger mig ikke med spådomme og forudsiger ikke menneskers fremtid. Derimod arbejder jeg med fremtidsmuligheder og hjælper gerne mennesker med at finde frem til deres talenter. Derved bliver klienten bevidst om hvordan vedkommende her og nu kan blive aktiv "medskaber" af sin egen fremtid i overensstemmelse med drømme, talenter og givne muligheder.

Fortiden kan bruges mangt og meget og kan rent terapeutisk forklare årsager til, ”at vi har det som vi har det”. Jeg kommer kun ind på tidligere liv, hvis det har en betydning for klientens nuværende situation, men man er naturligvis altid velkommen til at spørge.

En session former sig som en ganske almindelig samtale og tager sit udgangspunkt i klientens psykiske situation. Den har til formål, at gøre klienten i stand til selv at ændre uhensigtsmæssige tilstande i sit liv og dermed opleve sig selv som medspiller, snarere end kastebold.

Varighed: Ca. 60 min.