De hellige nætter

13. december starter de 24 hellige nætter, 12 før jul og 12 efter jul. De starter på Lucia dagen, som er dagen, hvor vi fejrer at der er lys i mørket. At selv på de mørkeste dage, kan vi finde lyset – bevidstheden, hjertelyset - som altid findes i os.
De slutter 6. januar på Hellig 3-kongers dag, hvor de 3 vise mænd fejrede Jesus fødsel under Saturn/Jupiter planeternes konjunktion på himlen, som lyste som en meget stærk stjerne.
Hver hellige nat symboliserer en mulighed for, at sjælen kan så et sædekorn ind i dagligdagens bevidsthed, og her kunne det især være interessant at holde øje med drømmene fra de enkelte nætter.
De 12 nætter før jul symboliserer Jegets (personlighedens) udviklingsmuligheder de næste 12 måneder med start fra februar. De 12 nætter efter jul symboliserer sjælens udviklingsmuligheder næste år.
Til hver hellig nat tilhører en bøn, som også har sammenhæng med de 12 stjernetegn. Så der er rig mulighed for at fordybe sig indtil 6. januar - Hellig 3-kongers dag - hvor vi fejrer lysets sejr, som for mere end 2000 år siden blev synliggjort med Kristus fødsel.
Det anbefales, at nedskrive særlige drømme under De hellige Nætter. Så kan man bruge symbolikken i drømmene som guidning gennem det næste år.

 


 


De 12 hellige nætter før jul:
13-14/12 Vandbærerens nat:
”Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende
mennesker”.
14-15/12 Fiskenes nat: ”Jeg forlader faderens hus, og idet jeg vender
tilbage, frelser jeg”
15-16/12 Vædderens nat: ”Jeg træder frem, og fra tankens plan, hersker jeg”.
16-17/12 Tyrens nat: ”Jeg ser, og når øjet åbnes er alt lys”
17-18/12 Tvillingernes nat: ”Jeg erkender mit andet selv, og når dette toner,
vokser og stråler jeg”.
18-19/12 Krebsens nat: ”Jeg bygger et oplyst hus hvori jeg dvæler”.
19-20/12 Løvens nat: ”Jeg er det, og det er jeg”.
20-21/12 Jomfruens nat: ”Jeg er moderen og barnet: Jeg er Gud, jeg
er materie”
21-22/12 Vægtens nat: ”Jeg vælger den vej, der går mellem de to store
kraftlinier”.
22-23/12 Skorpionens nat: ”Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem”.
23-24/12 Skyttens nat: ”Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser
jeg et andet”.
24-25/12 Stenbukkens nat: ”Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog
dette lys ryggen”.

De 12 hellige nætter efter Jul:
24-25/12 Stenbukkens nat: ”Jeg vier den ånd, som i denne nat bliver født i mig
til arbejde i kærlighedens tjeneste”.
25-26/12 Vandbærerens nat: ”I det kommende år skal mit sande hjem være kærlig-
hedens helligdom. Jeg ønsker at lyde kærlighedens lov”.
26-27/12 Fiskenes nat: ”Jeg modtager min ret til at give kærlighed og husker at
jeg ingen ret fik til at fordre den”.
27-28/12 Vædderens nat: ”Jeg er optaget i lysets broderskab og lover at gøre mit
yderste for at udfylde min plads”.
28-29/12 Tyrens nat: ”Jeg påtager mig frivilligt at arbejde for helhedens vel”.
29-30/12 Tvillingernes nat: ”Skønt delt er vi ét. Jeg lover at værne denne enhed”.
30-31/12 Krebsens nat: ”Hvad solen er for naturen, er kærlighedens varme for
vort indre liv. Jeg lover at værne og nære dens arne”.
31/12-1/1 Løvens nat:”Jeg er ét med faderen, den åndelige solkraft, der
gennemgløder alt. Derfor har jeg intet at frygte”.
1/-2/1 Jomfruens nat: ”Jeg ved at kærligheden er et univers. Jeg ønsker at
værne alt levende skabt”.
2/-3/1 Vægtens nat: ”Jeg ønsker at tilgive dem, som jeg mener gør mig uret.
Kærligheden og tilgivelse er ét”.
3-4/1 Skorpionens nat: ”Jeg giver af mit hjertets fulde skaberkraft, som jeg fik
af kærligheden”.
4-5/1 Skyttens nat: ”Kærligheden er den eneste skaber, den eneste hersker”.


De 12 første hellige nætter er egoet´s forvandling/renselse, de næste 12 hellige nætter efter Kristus fødsel i Hjertet Julenat er sjælens forvandling/renselse.
13-dagen, Helligkongers dag, d. 6. januar, er Jordens taknemmelighedsfest, glædens højtid.