Trænings forløb i Helhed – Helheds uddannelse.

 


Vi er alle sammen ét, vi er alle sammen forbundet. Alt levende er forbundet i et ubetinget kærlighedsnetværk.
Det er denne vished jeg gerne vil formidle videre med tilbuddet om en Helheds uddannelsen her på Svalgaard. Jeg har et ønske om, at vi alle husker og oplever, at vi er spirituelle væsener, der bor i en krop, der har følelser og tanker. Når et menneske får et oplevelsesglimt af denne helheds- dimension, forandres hverdagen til et liv, hvor den indre intuitive og følelsesmæssige verden bliver det kompas vi lever efter. Den ydre verden vil tage farve af dette og ændre det fysiske miljø.
Det er mit ønske, at alle mennesker bliver lysende fyrtårne, der stråler ud til alt levende på deres vej. Et liv hvor krop, sind og ånd smelter sammen til en helhed.
Derfor inviterer jeg til denne Helheds træning, som er 10 weekend kurser over 10 måneder med start 15. 16. august 2020 og slut 8. 9. maj 2021.


Yoga, mindfulness og meditation er arbejdsredskaberne.
Intentionen med forløbet er, at deltagerne oplever den energetiske enhedsdimension, der gennemstrømmer alt levende og oplever hvordan personligheden tillader den ubetingede kærlig-
hedskraft at strømme ud i den fysiske realitet.
Således vil du opleve at elske dig selv og turde stråle som et menneskeligt fyrtårn ud til omgivel-serne. Vil vi ændre verden, må vi ændre os selv.


Indhold:
Yoga som betyder at ”forbinde” eller ”forene. Yoga øvelserne har inspiration i Hatha yoga, Vinyasa yoga, Yin yoga og Kundalini yoga.
Intention og ønske, Bøn og hengivelse.
Individuel og kollektiv skygge
Harmoni mellem hjernens og hjertets frekvens
Balance mellem maskuline og feminine værdier
De fem eksistentielle faser
Meditation og mindfulness
Kroppens, sindets og hjertets intelligens
Symboler og synkronisitet – drømmetydning, tarot og astrologi
Alt er muligt, helhed i alt.
Indvielser og individuel helhed (afslutning). Diplom ved afslutning.
Emnernes orden er vilkårlig.


10 weekender med start 15. 16. august. Max 8 deltagere.
Lørdag fra kl. 8 – 20. Søndag fra kl. 8 – 16.
Vi starter hver undervisnings dag med 2 timers yoga og meditation.

Datoer: 15. 16. august (start), 19. 20. september, 17. 18. oktober, 14. 15. november, 12. 13. december, 23. 24. januar, 20. 21. februar, 13. 14. marts, 10. 11. april, 8. 9. maj (afslutning).
 

Weekend program Lørdag:
8 – 10: yoga øvelser, afspænding og meditation.
Pause
10.30 – 12.30; undervisning.
12.30 – 13,30: frokost.
15 – 18: undervisning.
Aftensmad:
19 – cirka 20 sharing og meditation med aften yoga øvelser.

Søndag:
8 – 10: yoga øvelser, afspænding og meditation.
Pause
10.30 – 12.30: undervisning.
Frokost
13.30 – 16: undervisning med meditation og yoga.


Pris: 1500 kr. pr. weekend inkl. lækker vegetar mad og overnatning. I alt 15.000 kr.
Depositum 5.000 kr. ved tilmelding på konto 9118 0000055719, herefter 1000 kr. pr. weekend.
Da vores undervisning er baseret på intuition og inspiration vil vi omdirigere programmet i harmoni med gruppen fælles aktuelle behov.


Forudsætning for tilmelding er, at du ønsker at bruge yoga som kropslig grundøvelse for at harmonisere maskulin og feminin balance og få en dybere bevidsthed, hvad åndedrættet kan bruges til.
Desuden at du ønsker at arbejde dybt energetisk og har en villighed til at åbne for sjælskontakt og lære at give slip på personlighedens afhængighed og identitet.
Det er et vildt spændende stykke arbejde, og det kan blive et livseventyr at forvandle sig og åbne til en større helheds dimension.


Undervisere: Jivananda Ole Mandrup – healer, meditations- og mesterlærer.
Pia Sofia Koren – yogalærer og spirituel psykoterapeut.
Mere information hos Pia Sofia på 51350075, eller piasofia@hridaya.dk